Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di SM Negeri 5 Malang untuk jurusan Animasi, maka dibuka lowongan dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Berlatar belakang jurusan Animasi, DKV, Seni rupa, Animasi & Game.
  2. Menguasai Programmer 3D, Blender.
  3. Mempunyai komitmen menjadi guru

Berkas lamaran ditujukan kepada SMK Negeri 5 Malang, Jalan Ikan Piranha Atas Malang Paling lambat 21 Juli 2018